ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ

  • Με τον Νόμο 3374/2005 αναδεικνύεται ως θεμελιώδης στόχος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης η επιδίωξη και διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ αλλά και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τίτλων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Με τον όρο Διασφάλιση της Ποιότητας (ΔΠ) νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων, και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.
  • Οι ως άνω στόχοι ενισχύθηκαν περαιτέρω με την θεσμοθέτηση από τον Ν. 4009/2011, της Πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο Προγραμμάτων σπουδών.
  • Η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος στις 24/9/2008 κι έκτοτε ανέλαβε το συντονισμό των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι σχετικές διαδικασίες.

Η συμβολή σας στις διαδικασίες αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική.

Σύνδεση στο Σύστημα

Σε περίπτωση προβλήματος εμφάνισης της ιστοσελίδας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε σύγχρονο broswer όπως οι Chrome, Firefox, Explorer 11.

Username: Το username του εκάστοτε χρήστη στο Πυθία.

Password: Ο κωδικός του εκάστοτε χρήστη στο Πυθία.

Eπικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα.