ΟΜΕΑ

Τί είναι οι ΟΜΕΑ

Οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίζονται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της (Νόμος 3374/2005, Άρθρο 5, παρ. 2 ).

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ενώ συμμετέχει κι ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

ΟΜΕΑ Τμημάτων

Η ΟΜΕΑ κάθε τμήματος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από το προσωπικό που παρουσιάζεται ακολούθως.

ΣΔΟ

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΣΕΥΠ

Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Προσχολικής Αγωγής

Μαιευτικής

  • Ζαφράκας Μενέλαος | -
  • Θεοδωρίδου Ανατολή | anattheo@midw.teithe.gr
  • Μπουρουτζόγλου Μαρία | -

Νοσηλευτικής

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Φυσικοθεραπείας

ΣΤΕΓ-ΤΡΟ-Δ

Διατροφής και Διαιτολογίας

Τεχνολογίας Τροφίμων

Τεχνολόγων Γεωπόνων TE

ΣΤΕΦ

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Παραρτήματα