Νέα και Ανακοινώσεις

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Προς όλους τους Προϊσταμένους των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ).

23-10-2012

Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Εάν έχουν συμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 απαιτείται απλά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

Η συμμετοχή όλων των Προϊσταμένων των τμημάτων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του ιδρύματος.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Για περισσότερες διευκρινήσεις ήμαστε στη διάθεση σας.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Προς όλους τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ).

23-10-2012

Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Εάν έχουν συμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 απαιτείται απλά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

Η συμμετοχή όλων των Προϊσταμένων των Γραμματειών είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του ιδρύματος.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Για περισσότερες διευκρινήσεις ήμαστε στη διάθεση σας.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Προς όλους τους Διευθυντές των ερευνητικών εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ).

23-10-2012

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των ερευνητικών εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Εάν έχουν συμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 απαιτείται απλά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

Η συμμετοχή όλων των Διευθυντών ερευνητικών εργαστηρίων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του ιδρύματος.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Για περισσότερες διευκρινήσεις ήμαστε στη διάθεση σας.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Προς όλους τους Διδάσκοντες του ΑΤΕΙΘ).

23-10-2012

Παρακαλούμε τους διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν την απασχόληση τους το παραπάνω διάστημα.

Όσοι διδάσκοντες έχουν ήδη συμπληρώσει τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 απαιτείται απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Η συμμετοχή όλων των διδασκόντων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του ιδρύματος.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας.

Διεθνές Σεμινάριο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Λευκωσία.

01-10-2012

Πρόσκληση για το Διεθνές Σεμινάριο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Λευκωσία της Κύπρου (27-28/09/2012), το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου και του Ανοιχτού Παν/μίου Κύπρου υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Σεμινάριο αυτό κινείται γύρω από δυο θέματα:

  • Τις Διαδικασίες Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Την Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και Οδηγιών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου και τις εγγραφές είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο:

http://www.eurashe.eu/conferences-and-events/eurashe-seminars/qa-nicosia-2012/

Συνέδριο με θέμα "Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης" στις 29-30 Νοεμβρίου 2012.

01-10-2012

Η ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνουν από κοινού συνέδριο με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης», στις 29-30 Νοεμβρίου 2012, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Αξιολόγηση φοιτητών και απογραφικά δελτία διδακτικού και διοικητικού προσωπικού".

Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα με θέμα "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012", την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 και ώρα 12:00 πμ, στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κτίριο Οχημάτων, 2ος όροφος).

Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και η παρουσίαση της ημερίδας.

2ο Συνέδριο για τη «Διασφάλιση και τη Διοίκηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

01-10-2012

Προσκαλείστε στο 2ο Συνέδριο για τη «Διασφάλιση και τη Διοίκηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2012, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο απευθύνεται στα μέλη των ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και των ΟΜΕΑ των Σχολών και των Τμημάτων τους, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στα στελέχη που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας.

Τεχνική Συνάντηση: Συντονισμός των εργασιών της υλοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων ΜΟΔΙΠ και ΑΔΙΠ.

01-10-2012

Η Συνάντηση οργανώνεται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ενημέρωση από τους υπευθύνους των πληροφοριακών συστημάτων των Έργων ΜΟ.ΔΙ.Π. για την πρόοδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των συστημάτων, παρουσίαση της τυποποίησης του κοινού πυρήνα των δεδομένων μεταξύ ΜΟ.ΔΙ.Π. και Α.ΔΙ.Π., ανταλλαγή απόψεων, ανεύρεση κοινής λύσης μεταξύ ιδρυμάτων, όπου είναι εφικτό, και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση των εργασιών και της εύρυθμης λειτουργίας της διαδραστικότητας Α.ΔΙ.Π.-ΜΟ.ΔΙ.Π. στους επόμενους μήνες.

Η συνάντηση απευθύνεται στους Προέδρους των ΜΟ.ΔΙ.Π., Υπευθύνους Έργων ΜΟ.ΔΙ.Π. και Υπευθύνους των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τόπος διεξαγωγής: αίθουσα 18 της Α.ΔΙ.Π., 5ος όροφος, Συγγρού 44, Αθήνα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28 Ιουνίου 2011

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: n.georgiadis@hqaa.gr

Συνέδριο: Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

01-10-2012

Συνέδριο: Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Από τον παρακάτω σύνδεσμο έχετε πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο βέντεο της ημερίδας Βίντεο.