Νέα και Ανακοινώσεις

Παρουσίαση τέταρτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της τέταρτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 15-11-2012.

Παρουσίαση τρίτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της τρίτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 05-04-2012.

Παρουσίαση δεύτερης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της δεύτερης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 23-11-2011.

Παρουσίαση πρώτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της πρώτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 14-04-2011.

Ημερίδα με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013.

Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα με θέμα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013», την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ, στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κτίριο Οχημάτων, 2ος όροφος).

Η παρουσία όλων σας, κρίνεται απαραίτητη.

Ημερίδα με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013.

Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα με θέμα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013», την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ, στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (κτίριο Οχημάτων, 2ος όροφος).

Η παρουσία όλων σας, κρίνεται απαραίτητη.

Πρόγραμμα του συνεδρίου της ΜΟΔΙΠ στις 29-30 Νοεμβρίου (Grand Hotel Palace).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου της ΜΟΔΙΠ που θα διεξαχθεί στις 29-30 Νοεμβρίου στο Grand Hotel Palace.

Ερωτηματολόγια Υπευθύνων των Κεντρικών Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

01-11-2012

Προς τους Διευθυντές / Προϊσταμένους των Κεντρικών Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που αφορά σε στοιχεία λειτουργίας της Υπηρεσίας σας. 

Η άμεση συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμά μας και την συγγραφή της Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης μέσα στα σχετικά χρονικά περιθώρια.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην αναθεωρημένη ιστοσελίδα μας στην ενότητα Γραφείο Ποιότητας -> Ηλεκτρονική αξιολόγηση -> Πρόσβαση στα ερωτηματολόγια, όπως και στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.modip.teithe.gr/evaluations/dk/index.php?mod=home

Για την πρόσβασή σας στο ερωτηματολόγιο απαιτείται η χρήση ειδικών προσωπικών κωδικών οι οποίοι θα σας αποσταλλούν με email.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων Ποιότητας

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει αρχίσει η ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων ποιότητας που αφορούν στο διδακτικό έτος 2011-2012. Έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσα από την αναθεωρημένη ιστοσελίδα μας, στην ενότητα: Γραφείο Ποιότητας. Για την είσοδο απαιτείται η χρήση των κωδικών που έχετε για το ΠΣ Πυθία.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν για το διδακτικό έτος 2010-2011 έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος μας και απαιτείται απλή επικαιροποίηση των στοιχείων.

Σας παρακαλούμε θερμά να ανταποκριθείτε στην ανάγκη καταγραφής των στοιχείων Ποιότητας του Τμήματος σας, ώστε η παρουσίαση του Τμήματος σας και στη συνέχεια του Ιδρύματός μας να είναι πλήρης.

Η συμμετοχή των διδασκόντων (μελών ΕΠ και συμβασιούχων), των προϊσταμένων τμημάτων και γραμματειών, και των διευθυντών ερευνητικών εργαστηρίων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων του 2010-2011 ήταν:

  • Απογραφικά δελτία διδασκόντων 24 %
  • Απογραφικά δελτία μαθημάτων 37 %
  • Απογραφικά δελτία διευθυντών ερευνητικών εργαστηρίων  5 %
  • Απογραφικά δελτία προϊσταμένων τμημάτων 72 %
  • Απογραφικά δελτία προϊσταμένων γραμματειών 64 %

Είναι σαφές ότι η συμμετοχή δεν ήταν η επιθυμητή, για αυτό παρακαλούμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων να βοηθήσει ώστε η καταγραφή να είναι πλήρης. Στόχος του απογραφικού δελτίου διευθυντών ερευνητικών εργαστηρίων είναι η καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας και της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής των τμημάτων. Τα δελτία αυτά απευθύνονται στους συντονιστές της ερευνητικής δραστηριότητας που είναι οι διευθυντές ερευνητικών εργαστηρίων των τμημάτων (όλα τα τμήματα έχουν οργανωθεί σε ερευνητικά εργαστήρια, μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος). Σε περίπτωση που το Τμήμα δεν έχει προχωρήσει σε οργάνωση ερευνητικών εργαστηρίων τα σχετικά δελτία μπορούν να συμπληρωθούν από του Υπευθύνους Τομέων των Τμημάτων, μετά από εντολή του προϊσταμένου.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας στο Ίδρυμα μας.

Πρόσκληση Συνεδρίου Διασφάλισης Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης.

Προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ και Αντιπροέδρου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καθηγητή  κ. Παναγιώτη Τζιώνα σας αποστέλλουμε  συνημμένα πρόσκληση για το Συνέδριο με θέμα «Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης» που οργανώνει η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 29-30 Νοεμβρίου 2012.

Πληροφορίες για το Συνέδριο δίνονται στην ιστοσελίδα:

http://www.modip.teithe.gr/qaconference/

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Το συνέδριο απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ και ΕΠ, φοιτητές, όργανα διοίκησης και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ και τοπικούς κοινωνικο-οικονομικούς φορείς.

Απευθύνουμε πρόσκληση στις ακαδημαϊκές κοινότητες των ΑΕΙ να μετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτυχία του. Στο συνέδριο έχουν επίσης προσκληθεί στελέχη της ΑΔΙΠ και συνάδελφοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σημαντική γνώση στη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Παγκοσμιοποίηση και Στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Δείκτες Ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας σε ΑΕΙ.
  • Αποτελέσματα της εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ευρώπη.
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.