Νέα και Ανακοινώσεις

Ημερίδα με θέμα " Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εμπειρίες και Προοπτικές"

01-10-2013

Η ΜΟΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει Ημερίδα με θέμα " Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εμπειρίες και Προοπτικές" , η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013.
        
        Πληροφορίες:
        Δήμητρα Φραγκογιαννοπούλου
        Διοικ. Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
        210 9549 396, modip@hua.gr <mailto:modip@hua.gr>

2η Διημερίδα Διασφάλισης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με θέμα: «Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ»

03-07-2013

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη διοργάνωση της 2ης διημερίδας ΜΟΔΙΠ με θέμα: «Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ», στις 7-8 Νοεμβρίου 2013, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της διημερίδας είναι η παρουσίαση της πορείας των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ και της συμβολής της στην ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Η διημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές, απόφοιτους, διδάσκοντες, όργανα διοίκησης και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ και τοπικούς κοινωνικοοικονομικούς φορείς.

Οι θεματικές ενότητες της διημερίδας είναι:

 1. Εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
 2. Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.
 3. Στρατηγικό όραμα των ελληνικών ΑΕΙ μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

Απευθύνουμε πρόσκληση στις ακαδημαϊκές κοινότητες των ΑΕΙ να μετέχουν στις εργασίες της διημερίδας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτυχία της.

Θα επικοινωνήσουμε ξανά με οδηγίες για δήλωση συμμετοχής και υποβολή εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΤΕΙΘ

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας

Έκθεση Ποιότητας 2011-2012 και Έκθεση Απορρόφησης Αποφοίτων 2001-2012.

18-06-2013

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ (http://www.modip.teithe.gr/index.php?mod=modip&ref=internal-reports) η Έκθεση Ποιότητας 2011-2012 και η Έκθεση Απορρόφησης Αποφοίτων 2001-2012. Το Γραφείο Ποιότητας περιμένει τα εποικοδομητικά σας σχόλια και ενέργειες για βελτίωση της εικόνας του Ιδρύματος. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης που διαχειρίζεται το Γραφείο Ποιότητας θα είναι σε εξέλιξη έως 1η Ιουλίου 2013.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ.

Ο πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Τζιώνας

Καθηγητής

Παρουσίαση πέμπτης Ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της πέμπτης ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 22-05-2013.

Υπενθύμιση για διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

09-06-2013

Παρακαλούμε τους διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν στην απασχόλησή τους κατά το παραπάνω διάστημα.

Όσοι διδάσκοντες έχουν ήδη συμπληρώσει τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος απαιτείται απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Η συμμετοχή όλων των διδασκόντων είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν κενά ή ελλείψεις στην Έκθεση Ποιότητας του Ιδρύματος και στην Έκθεση Ποιότητας του Τμήματος στο οποίο διδάσκουν.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα γίνεται από 27 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας.

Προς Προϊσταμένους των Γραμματειών: Οδηγίες διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

24-05-2013

Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Εάν έχουν συμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος απαιτείται απλά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

Η συμμετοχή όλων των Προϊσταμένων των Γραμματειών είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν κενά ή ελλείψεις στην Έκθεση Ποιότητας του Ιδρύματος και στην Έκθεση Ποιότητας του Τμήματος τους.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα γίνεται από 27 Μαΐου έως και Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας

Προς Προέδρους Τμημάτων και Διευθυντές ΠΜΣ: Οδηγίες διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

24-05-2013

Παρακαλούμε τους Προέδρους των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ και τους Διευθυντές ΜΠΣ να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Εάν έχουν συμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος απαιτείται απλά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

Η συμμετοχή όλων των Προέδρων και Διευθυντών είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν κενά ή ελλείψεις στην Έκθεση Ποιότητας του Ιδρύματος και στην Έκθεση Ποιότητας των Τμημάτων. 

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα γίνεται από 27 Μαΐου έως και Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας

Προς Διευθυντές Eρευνητικών Eργαστηρίων: Οδηγίες διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

24-05-2013

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των ερευνητικών εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Εάν έχουν συμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος απαιτείται απλά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

Η συμμετοχή όλων των Διευθυντών Ερευνητικών Εργαστηρίων είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν κενά ή ελλείψεις στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Ιδρύματος και την Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης των Τμημάτων. 

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα γίνεται από 27 Μαΐου έως και Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας

Προς διδάσκοντες: Οδηγίες διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

24-05-2013

Παρακαλούμε τους διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν στην απασχόληση τους κατά το παραπάνω διάστημα.

Όσοι διδάσκοντες έχουν ήδη συμπληρώσει τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος απαιτείται απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Η συμμετοχή όλων των διδασκόντων είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν κενά ή ελλείψεις στην Έκθεση Ποιότητας του Ιδρύματος και στην Έκθεση Ποιότητας του Τμήματος στο οποίο διδάσκουν. 

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ποιότητας στον σύνδεσμο:

www.modip.teithe.gr/evaluations  

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα γίνεται από 27 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας.

Διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών Εαρινού εξαμήνου 2012-2013.

20-05-2013

 • Η διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο μεταξύ της 6ης και 7ης Εβδομάδας.
 • Την Τρίτη 21/05/2013 παραδίδονται σε κάθε Τμήμα τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης θεωρητικών μαθημάτων και τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και ο κατάλογος κωδικών των μαθημάτων του κάθε Τμήματος.
 • Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που παραδίδονται στα Τμήματα είναι ανάλογος του αριθμού συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κατά την ίδια διαδικασία του προηγουμένου εξαμήνου.
 • Παραδίδεται επίσης ο κατάλογος κωδικών των μαθημάτων του κάθε Τμήματος. Ο κατάλογος αυτός υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ http://www.modip.teithe.gr στην ενότητα «Αξιολόγηση φοιτητών».
 • Κατά την ώρα του μαθήματος, ο διδάσκων μετρά τους παρόντες φοιτητές και ζητά από ένα φοιτητή να παραλάβει από τη γραμματεία ίσο αριθμό ερωτηματολογίων και τον κωδικό του μαθήματος.
 • Οι διδάσκοντες με ώρες διδασκαλίας μετά τις 15:00 που κλείνει η γραμματεία, προμηθεύονται από πριν τον προβλεπόμενο αριθμό ερωτηματολογίων. Όσα ερωτηματολόγια περισσέψουν, επιστρέφονται στη γραμματεία.
 • Διανέμονται τα ερωτηματολόγια στους φοιτητές κατά την ώρα του μαθήματος, διαβάζονται προσεκτικά οι επεξηγήσεις, και συμπληρώνονται.
 • Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια παραδίδονται στο φοιτητή, μπαίνουν σε φάκελο χωρίς να διπλωθούν, υπογράφονται από 2 φοιτητές και παραδίδονται στη γραμματεία.

Η γραμματεία:

 • Συγκεντρώνει τους φακέλους αξιολόγησης των μαθημάτων.
 • Ελέγχει ότι αξιολογήθηκαν όλα τα μαθήματα.
 • Υπενθυμίζει στους διδάσκοντες που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση των φοιτητών, την χρονική προθεσμία της αξιολόγησης.
 • Μετά τη συγκέντρωση όλων των φακέλων (ή την ημερομηνία λήξης της αξιολόγησης φοιτητών) τους αποστέλλει στο Γραφείο Ποιότητας.

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης φοιτητών Εαρινού εξαμήνου 2012-2013:

 • 27/05/2013 έως 07/06/2013: Αξιολόγηση φοιτητών.
 • 10/06/2013: Συγκέντρωση ερωτηματολογίων στο Γραφείο Ποιότητας.