Νέα και Ανακοινώσεις

ομιλία Καθηγητή Παντελή Υψηλάντη, μέλους της ΑΔΙΠ, σχετικά με τη διαδικασία Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, Χαροκόπείο Πανεπιστήμιο

Διοργάνωση Προγράμματος Επιμόρφωσης Διδασκόντων, Διοικητικών Υπαλλήλων και Φοιτητών

Επισυνάπτεται αρχείο με πληροφορίες για τη διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης διδασκόντων, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 2013-2014

Επισυνάπτεται αρχειο με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών Χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

Η διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών θα πραγματοποιηθεί κατά την 7η και 8η Εβδομάδα του Χειμερινού εξαμήνου, 18-29 Νοεμβρίου 2013.   

Την Παρασκευή 15/11/2013 παραδίδονται σε κάθε τμήμα τα πρότυπα ερωτηματολόγια αξιολόγησης θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Τα έντυπα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 213-2014 θα εκτυπωθούν από τα Τμήματα. Η κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν σε εκτυπωτικό χαρτί θα γίνει από το εκδοτικό κέντρο του ΑΤΕΙ-Θ.

Παραδίδεται επίσης ο κατάλογος κωδικών των μαθημάτων του κάθε τμήματος. Ο κατάλογος αυτός υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ http://www.modip.teithe.gr στην ενότητα «Αξιολόγηση φοιτητών».

Κατά την ώρα του μαθήματος, ο διδάσκων μετρά τους παρόντες φοιτητές και ζητά από ένα φοιτητή να παραλάβει από τη γραμματεία ίσο αριθμό ερωτηματολογίων και τον κωδικό του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες με ώρες διδασκαλίας μετά τις 15:00 που κλείνει η γραμματεία, προμηθεύονται από πριν τον προβλεπόμενο αριθμό ερωτηματολογίων. Όσα ερωτηματολόγια περισσέψουν, επιστρέφονται στη γραμματεία.

Διανέμονται τα ερωτηματολόγια στους φοιτητές κατά την ώρα του μαθήματος, διαβάζονται προσεκτικά οι επεξηγήσεις, και συμπληρώνονται.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια παραδίδονται στον υπεύθυνο φοιτητή, μπαίνουν σε φάκελο χωρίς να διπλωθούν, υπογράφονται από 2 φοιτητές, και παραδίδονται από τον υπεύθυνο φοιτητή στη γραμματεία.

  • Συγκεντρώνει τους φακέλους αξιολόγησης των μαθημάτων.
  • Ελέγχει ότι αξιολογήθηκαν όλα τα μαθήματα.
  • Υπενθυμίζει στους διδάσκοντες που δεν μπόρεσαν να οργανώσουν την αξιολόγηση των φοιτητών σύμφωνα με τη διαδικασία, την χρονική προθεσμία της αξιολόγησης.
  • Μετά τη συγκέντρωση όλων των φακέλων (ή την ημερομηνία λήξης της αξιολόγησης φοιτητών) τους αποστέλλει στο Γραφείο Ποιότητας.
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης φοιτητών Χειμερινού εξαμήνου 2013-2014:
  • 18/11/2013 έως 29/11/2013: Αξιολόγηση φοιτητών
  • 2/12/2013: συγκέντρωση Ερωτηματολογίων στο Γραφείο Ποιότητας
  • 2/12/2013 έως 20/12/2013: Σάρωση ερωτηματολογίων στο Γραφείο Ποιότητας

Παρουσίαση Ημερίδας χειμερινού εξαμήνου 2013-2014.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 12-11-2013.

Παρουσίαση Ημερίδας χειμερινού εξαμήνου 2013-2014.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 12-11-2013.

Διοργάνωση 2ης Διημερίδας Διασφάλισης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με θέμα: «Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ»

09-10-2013

Προς :

·         Προέδρους και Μέλη Συμβουλίων των ΑΕΙ

·         Προέδρους ΤΕΙ και Αναπληρωτές Προέδρους

·         Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Αναπληρωτές Πρυτάνεις

·         Μέλη και υπηρεσίες ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ

·         Μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ

·         Συμβασιούχους διδάσκοντες των ΑΕΙ

Ανακοίνωση διοργάνωσης της 2ης Διημερίδας Διασφάλισης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με θέμα: «Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ».

09-10-2013

στις 7-8 Νοεμβρίου 2013

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων

Απόφαση της ολομέλειας της ΑΔΙΠ για την κατάρτιση του Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων ΑΤΕΙΘ

Βεβαίωση κατάθεσης εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης από ΑΔΙΠ