Νέα και Ανακοινώσεις

Ενημερωτική Ημερίδα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 02-12-2015.

Ενημερωτική Ημερίδα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στις 02-12-2015.

Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για το ΔΠ

Στις 5/11/2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ, πραγματοποιήθηκε ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για το ΔΠ του Ιδρύματος με θέμα: Εξωτερική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση του ΑΤΕΙΘ

2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π. με θέμα : Εξωτερική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., στο Νεο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ. Την Ημερίδα παρακολούθησαν μέλη του Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π. με θέμα: Εξωτερική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., στο Νέο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ. Την Ημερίδα παρακολούθησαν μέλη του Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Ημερίδα για Ε.Π.

Στις 21/10/2015, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΤΕΙΘ, στο Νέο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ. Την Ημερίδα παρακολούθησαν μέλη του ΕΠ του ΑΤΕΙΘ

Ημερίδα για Ε.Π.

Στις 21/10/2015, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΤΕΙΘ, στο Νέο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ. Την Ημερίδα παρακολούθησαν μέλη του ΕΠ του ΑΤΕΙΘ

Ημερίδα ΜΟΔΙΠ για Δ.Π.

15-10-2015

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22/10/2015 και ώρα 11:00 διοργανώνεται ενημερωτική Ημερίδα ΜΟΔΙΠ με θέμα "Εξωτερική Αξιολόγηση - Πιστοποίηση του ΑΤΕΙΘ", στην Αίθουσα Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ. Η Ημερίδα απευθύνεται στους Πρϊσταμένους των Διοικητικών Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ημερίδα ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

15-10-2015

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21/10/2015 και ώρα 11:00, διοργανώνεται ενημερωτική Ημερίδα ΜΟΔΙΠ με θέμα "Εξωτερική Αξιολόγηση - Πιστοποίηση του ΑΤΕΙΘ", στο Νέο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ. Η Ημερίδα απευθύνεται σε μέλη ΕΠ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.

Πρότυπος Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών

Πρότυπος Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών