Προσωπικό

Προσωπικό

Αυτήν τη στιγμή το προσωπικό του Γραφείου Ποιότητας απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Βασιλική Ρόβα

Διοικητικός

(+30) 2310 013076 modip@teithe.gr

Η κ. Ρόβα Βασιλική είναι Διοικητικός Υπάλληλος ΙΔΑΧ του ΑΤΕΙΘ, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού/ Λογιστικού. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Μαρία Τσαντούκα

Διοικητικός

(+30) 2310 013077 modip@teithe.gr

Η Μαρία Τσαντούκα είναι Διοικητικός Υπάλληλος ΙΔΑΧ του ΑΤΕΙΘ, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού. Είναι πτυχιούχος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).