Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης

Πρόσβαση στα ερωτηματολόγια

Η πρόσβαση για όλα τα ερωτηματολόγια γίνεται με τα χαρακτηριστικά (username/password) που έχει ο εκάστοτε χρήστης στο σύστημα Πυθία και μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα απογραφικά των Προϊσταμένων Υπηρεσιών στα οποία η πρόσβαση γίνεται με τα χαρακτηριστικά (username/password) που έχουν δοθεί από το Γραφείο Ποιότητας.

Ερωτηματολόγια