Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος από τα ερωτηματολόγια φοιτητών

 1. Άποψη φοιτητών για τις παροχές της γραμματείας του τμήματος τους.
 2. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του γραφείου στέγασης.
 3. Άποψη φοιτητών για τις παροχές της φοιτητικής εστίας.
 4. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του γραφείου σίτισης.
 5. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του εστιατορίου.
 6. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του γραφείου διασύνδεσης.
 7. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του γραφείου πρακτικής άσκησης.
 8. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του κέντρου διαχείρισης δικτύου.
 9. Άποψη φοιτητών για τις δυνατότητες άθλησης που παρέχει το ίδρυμα.
 10. Άποψη φοιτητών για τις παροχές του γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 11. Άποψη φοιτητών για τις παροχές της βιβλιοθήκης.