Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας από τα ερωτηματολόγια υπεύθυνου μαθήματος

 1. Μαθήματα του τμήματος που αξιολογήθηκαν.
 2. Μαθήματα του τμήματος που αξιολογήθηκαν ανά εξάμηνο διδασκαλίας.
 3. Μαθήματα του τμήματος που αξιολογήθηκαν ανά κατηγορία.
 4. Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.
 5. Πολλαπλή βιβλιογραφία.
 6. Χρήση εργασίας – προόδου στην αξιολόγηση του μαθήματος.
 7. Ενημέρωση φοιτητών – Αξιολόγηση μαθήματος.
 8. Επικαιροποίηση μαθήματος – βοηθήματος.
 9. Επικάλυψη ύλης.
 10. Παροχής βιβλίων – σημειώσεων.
 11. Ποσοστό κάλυψης της ύλης.
 12. Χαρακτηριστικά διδάσκοντα (παροχή βιβλιογραφίας, μεθόδευση ερευνητικής διαδικασίας, ώρες γραφείου, οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, χρήση ασκήσεων πράξεων).
 13. Γνωστοποίηση της ύλης.
 14. Αύξησης συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα.
 15. Τρόποι και διαφάνεια αξιολόγησης της διδασκόμενης ύλης.
 16. Καταλληλότητα αιθουσών διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια, σπουδαστήρια).
 17. Χρήση λογισμικού.
 18. Υποστήριξη μαθήματος από τη βιβλιοθήκη.
 19. Μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ.
 20. Τρόποι επικοινωνίας με ΤΠΕ.
 21. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθήματος από ΟΜΕΑ.