Δείκτες Ποιότητας

Δείκτες ποιότητας από τα ερωτηματολόγια διδασκόντων

 1. Συμμετοχή διδασκόντων στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας.
 2. Ειδικότητες διδασκόντων.
 3. Δημοσιεύσεις διδασκόντων.
 4. Τίτλοι δημοσιεύσεων διδασκόντων.
 5. Αναγνώριση επιστημονικού έργου διδασκόντων.
 6. Ερευνητικά προγράμματα τμήματος.
 7. Πηγές χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων τμήματος.
 8. Ερευνητικές συνεργασίες τμήματος.
 9. Δείκτης αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων τμήματος.
 10. Πλήθος πτυχιακών εργασιών τμήματος.
 11. Τίτλοι πτυχιακών εργασιών τμήματος.
 12. Συμμετοχή διδακτικών ωρών στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας.
 13. Μαθήματα που απογράφηκαν κατά τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας.
 14. Διοικητικό έργο διδασκόντων.
 15. Συμμετοχή διδασκόντων σε τμηματικές/ιδρυματικές επιτροπές.
 16. Σύνδεση με την κοινωνία.