Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνεδρίου ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί σύνεδροι,

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός Ανάπτυξης». Ελπίζουμε η συμμετοχή σας να ήταν ευχάριστη και εποικοδομητική.

Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε το συνέδριο στο μέλλον, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε 5’ για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου.

Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για μας.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας,

Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ερώτηση 1

1. Παρακαλώ, επιλέξτε την ιδιότητά σας:

Ερώτηση 2

2. Παρακαλώ, επιλέξτε τον τόπο κατοικίας σας:

Ερώτηση 3

3. Με ποιον τρόπο πληροφορηθήκατε για το Συνέδριο:

Ερώτηση 4

4. Πόσο σημαντικοί ήταν οι παρακάτω λόγοι για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο:

4.1. Ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών:

4.2. Εισηγήσεις / στρογγυλό τραπέζι:

4.3. Παρουσίαση προσωπικής εργασίας:

4.4. Ενημέρωση για νέες εξελίξεις στη Διασφάλιση Ποιότητας:

4.5. Ανταλλαγή καλών πρακτικών:

4.6. Ευκαιρίες δικτύωσης:

4.7. Άλλο (συμπληρώστε το πεδίο):

Ερώτηση 5

5. Πως θα αξιολογούσατε συνολικά το Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας:

Ερώτηση 6

6. Έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες σας από το Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας όσον αφορά:

6.1. Πρόγραμμα Συνεδρίου:

6.2. Ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις γύρω από τη Διασφάλιση Ποιότητας:

6.3. Ανταλλαγή καλών πρακτικών:

6.4. Ευκαιρία να συζητηθούν προβλήματα Διασφάλισης Ποιότητας:

6.5. Ευκαιρίες δικτύωσης:

Ερώτηση 7

7. Πως θα αξιολογούσατε τη διοργάνωση του Συνεδρίου:

7.1. Συνολική οργάνωση:

7.2. Διαδικασία εγγραφών:

7.3. Εξυπηρετικότητα του προσωπικού:

7.4. Χώρος διεξαγωγής:

7.5. Γεύματα:

7.6. Live streaming:

Ερώτηση 8

8. Αν έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλα Συνέδρια Διασφάλισης Ποιότητας, πως το συγκρίνετε με αυτά:

Ερώτηση 9

9. Αξιολογήστε τις εισηγήσεις των παρακάτω ομιλητών:

9.1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας στα Πανεπιστήμια των Κάτω Χωρών και της Φλάνδρας (Βέλγιο) (Προσκεκλημένος ομιλητής):

9.2. Ο ρόλος των κύριων Δεικτών Απόδοσης στη βελτίωση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Προσκεκλημένος ομιλητής):

9.3. Η αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της "Αθηνάς":

9.4. Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΤΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM:

Ερώτηση 10

10. Αξιολογήστε τη θεματολογία του Συνεδρίου. Πόσο ενδιαφέρουσες ήταν οι συνεδριάσεις με θέμα:

10.1. Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας (στρογγυλό τραπέζι):

10.2. Παγκοσμιοποίηση και Στρατηγικοί Στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης:

10.3. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ:

10.4. Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ευρώπη:

10.5. Δείκτες Ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη εκπαίδευση:

10.6. Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ:

10.7. Συμπεράσματα Συνεδρίου:

Ερώτηση 11

11. Ποια θεματολογία θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε σε μελλοντικό Συνέδριο:

11.1. Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας:

11.2. Παγκοσμιοποίηση και Στρατηγικοί Στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης:

11.3. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ:

11.4. Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ευρώπη:

11.5. Δείκτες Ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη εκπαίδευση:

11.6. Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ:

11.7. Συμπεράσματα Συνεδρίου:

Ερώτηση 12

12. Πόσο σχετικό ήταν το Συνέδριο για εσάς:

Ερώτηση 13

13. Άξιζε τον κόπο η συμμετοχή στο Συνέδριο:

Ερώτηση 14

14. Θα σας ενδιέφερε η δημοσιοποίηση των πεπραγμένων του Συνεδρίου:

Ερώτηση 15

15. Ποιο ήταν το καλύτερο και ποιο το χειρότερο χαρακτηριστικό του Συνεδρίου:

Ερώτηση 16

16. Θα παρακολουθούσατε το επόμενο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στη Θεσσαλονίκη:

Ερώτηση 17

17. Άλλα σχόλια σχετικά με το Συνέδριο:

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.