Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 2η Διημερίδας ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη 2η Διημερίδα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο "Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: «Κουλτούρα Ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ»". Ελπίζουμε η συμμετοχή σας να ήταν ευχάριστη και εποικοδομητική.

Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας στο μέλλον, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε 5’ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Διημερίδας.

Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για μας.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας,

Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ερώτηση 1

1. Παρακαλώ, επιλέξτε την ιδιότητά σας:

Ερώτηση 2

2. Παρακαλώ, επιλέξτε τον τόπο κατοικίας σας:

Ερώτηση 3

3. Με ποιον τρόπο πληροφορηθήκατε για τη Διημερίδα:

Ερώτηση 4

4. Πόσο σημαντικοί ήταν οι παρακάτω λόγοι για να παρακολουθήσετε τη Διημερίδα:

4.1. Ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών:

4.2. Εισηγήσεις / στρογγυλό τραπέζι:

4.3. Παρουσίαση προσωπικής εργασίας:

4.4. Ενημέρωση για νέες εξελίξεις στη Διασφάλιση Ποιότητας:

4.5. Ανταλλαγή καλών πρακτικών:

4.6. Ευκαιρίες δικτύωσης:

4.7. Άλλο (συμπληρώστε το πεδίο):

Ερώτηση 5

5. Πως θα αξιολογούσατε συνολικά τη Διημερίδα Διασφάλισης Ποιότητας:

Ερώτηση 6

6. Έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες σας από τη Διημερίδα Διασφάλισης Ποιότητας όσον αφορά:

6.1. Πρόγραμμα Διημερίδας:

6.2. Ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις γύρω από τη Διασφάλιση Ποιότητας:

6.3. Ανταλλαγή καλών πρακτικών:

6.4. Ευκαιρία να συζητηθούν προβλήματα Διασφάλισης Ποιότητας:

6.5. Ευκαιρίες δικτύωσης:

Ερώτηση 7

7. Πως θα αξιολογούσατε τη διοργάνωση της Διημερίδας:

7.1. Συνολική οργάνωση:

7.2. Διαδικασία εγγραφών:

7.3. Εξυπηρετικότητα του προσωπικού:

7.4. Χώρος διεξαγωγής:

7.5. Γεύματα:

7.6. Live streaming:

Ερώτηση 8

8. Αν έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλες εκδηλώσεις σχετικές με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πως τις συγκρίνετε με τη συγκεκριμένη Διημερίδα:

Ερώτηση 9

9. Αξιολογήστε τις εισηγήσεις των παρακάτω ομιλητών:

9.1. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Προγράμματα Σπουδών (Προσκεκλημένος ομιλητής):

9.2. Τα βήματα για την εδραίωση μιας κουλτούρας Διασφάλισης Ποιότητας στα Α.Ε.Ι. (Προσκεκλημένος ομιλητής):

9.3. Η αξιολόγηση των ΑΕΙ δεν είναι ο 'στόχος' αλλά το μέσο! (Προσκεκλημένος ομιλητής):

Ερώτηση 10

10. Αξιολογήστε τη θεματολογία της Διημερίδας. Πόσο ενδιαφέρουσες ήταν οι συνεδριάσεις με θέμα:

10.1. Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Συνέχιση χρηματοδότησης (στρογγυλό τραπέζι):

10.2. Εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:

10.3. Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας:

10.4. Στρατηγικό όραμα των ελληνικών ΑΕΙ μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ:

10.5. Συμπεράσματα Διημερίδας:

Ερώτηση 11

11. Ποια θεματολογία θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε σε μελλοντική εκδήλωση σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

11.1. Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας:

11.2. Παγκοσμιοποίηση και Στρατηγικοί Στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης:

11.3. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ:

11.4. Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ευρώπη:

11.5. Δείκτες Ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη εκπαίδευση:

11.6. Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ:

11.7. Εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:

11.8. Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας:

11.9. Στρατηγικό όραμα των ελληνικών ΑΕΙ μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ:

11.10. Εξωτερική αξιολόγηση:

11.11. Συμπεράσματα Διημερίδας:

11.12. Άλλο:

Ερώτηση 12

12. Πόσο σχετική ήταν η Διημερίδα για εσάς:

Ερώτηση 13

13. Άξιζε τον κόπο η συμμετοχή στη Διημερίδα:

Ερώτηση 14

14. Θα σας ενδιέφερε η δημοσιοποίηση των πεπραγμένων της Διημερίδας:

Ερώτηση 15

15. Ποιο ήταν το καλύτερο και ποιο το χειρότερο χαρακτηριστικό της Διημερίδας:

Ερώτηση 16

16. Θα παρακολουθούσατε την επόμενη εκδήλωση σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Θεσσαλονίκη:

Ερώτηση 17

17. Άλλα σχόλια σχετικά με τη Διημερίδα:

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.