2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ

Πρόγραμμα διημερίδας

Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι διαθέσιμο από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρόγραμμα διημερίδας

alt : http://www.modip.teithe.gr/qaconference2013/uploads/programma-diimeridas-modip-ateith-pamak.pdf