2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ

Παρουσιάσεις Διημερίδας

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου
Στρογυλλό τραπέζι
10:00 10:30 Στρογυλλό τραπέζι Έργων ΕΣΠΑ - ΜΟΔΙΠ: "Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Συνέχιση χρηματοδότησης"
Έναρξη - Χαιρετισμοί
11:00 11:30 Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Τζιώνας, Αναπληρωτής Πρόεδρος Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Παναγιώτης Πολιτίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Προσκεκλημένη ομιλήτρια
11:30 12:00 Μαρία Λαζαρίδου, ΑΔΙΠ, "Διασφάλιση της Ποιότητας στα Προγράμματα Σπουδών"
Α' Θεματική Ενότητα: Εσωτερικά και Εξωτερικά Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προεδρείο: Παναγιώτης Τζιώνας, Ευγενία Αλεξανδροπούλου
12:00 12:20 Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, "Επανασχεδιάζοντας το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας"
12:20 12:40 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Η ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ"
12:40 13:00 Ιωάννης Χάλαρης, ΤΕΙ Αθήνας, "Από την αξιολόγηση στη Διαχείριση Ακαδημαϊκής Στρατηγικής - Εμπειρίες και προβληματισμοί της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας"
Προεδρείο: Νικόλαος Τσίτσης, Ευρυδίκη Ζαχοπούλου
14:30 14:50 Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, "Το τρίγωνο Κοινωνία-Εργασία-Τριτοβάθμια. Εμπειρίες και σχέδια"
14:50 15:10 Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, "Η χρησιμότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του παραδείγματος του ηλεκτρονικού οδηγού σπουδών"
15:10 15:30 Βασίλειος Καλαϊτζής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, "Αναπτύσσοντας προσαρμοστικά Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας"
15:30 15:50 Αριστέα Γκόντρα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, "Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος"
Προεδρείο: Δημήτριος Πετρίδης, Φώτης Κιλιπίρης
16:30 16:50 Μαργαρίτα Χατζηλία, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Αξιολογώντας τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ: Πρώτα αποτελέσματα"
16:50 17:10 Φωτεινή Πρεφτίτση, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του ΑΤΕΙΘ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ιδρύματος στο Διεθνή χώρο"
17:10 17:40 Ανατολή Θεοδωρίδου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Εξετάσεις - κλινικών δεξιοτήτων στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση"
Συμπεράσματα 1ης ημέρας
18:00 18:30 Προεδρείο: Παναγιώτης Τζιώνας, Καλλιόπη Μιχαήλ - Κλεφτούρη
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου
Προσκεκλημένος ομιλητής
10:00 10:30 Ιωάννης Θεοδωράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, "Τα βήματα για την εδραίωση μιας κουλτούρας Διασφάλισης Ποιότητας στα Α.Ε.Ι."
Β' Θεματική Ενότητα: Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας
Προεδρείο: Ιωάννης Θεοδωράκης, Καλλιόπη Μιχαήλ - Κλεφτούρη
10:30 10:50 Καλλιόπη Μιχαήλ - Κλεφτούρη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Εμπόδια στην απορρόφηση αποφοίτων από την αγορά εργασίας"
10:50 11:20 Αθανάσιος Μπελίδης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Επιχειρηματική εκπαίδευση στην ανώτατη εκπαίδευση - Η περίπτωση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης"
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Ιγνάτιος Δεληγιάννης
12:00 12:20 Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Διαχείριση υπηρεσιών Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.Σ.Τ.Α.)"
12:20 12:40 Γεώργιος Λιοδάκης, ΤΕΙ Κρήτης, "Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
12:40 13:00 Ευαγγελία Καλεράντε, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, "Αντιστίξεις και αμφισημίες μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση: Οι ουμανιστικές διαστάσεις και οι οπερασιοναλιστικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας"
13:00 13:20 Γεώργιος Βοσκόπουλους, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, "Κρίση και Απασχόληση Νέων Επιστημόνων. Ευκαιρίες και Περιορισμοί"
Προσκεκλημένος ομιλητής
14:20 14:50 Σπύρος Αμούργης, τ. Πρόεδρος ΑΔΙΠ, "Η αξιολόγηση των ΑΕΙ δεν είναι ο 'στόχος' αλλά το μέσο!"
Γ' Θεματική Ενότητα: Στρατηγικό όραμα των ελληνικών ΑΕΙ μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ
Προεδρείο: Χρήστος Πέτρου, Δημήτριος Κλεφτούρης
14:50 15:10 Παναγιώτης Τζιώνας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Στρατηγικός Σχεδιασμός μετά το "Αθηνά"
Προεδρείο: Γραμματική Γραμμένου, Άννα Αργυρού
15:40 16:00 Βαΐα Παπανικολάου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Η συμβολή του προγράμματος "Mobility for staff training-Erasmus" στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΑΕΙ
16:00 16:20 Θεόδωρος Κοσμάνης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, "Η συμβολή των Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus στην ποιότητα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Η περίπτωση του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
16:20 16:40 Ελένη Παπαχριστοδούλου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, "Η ατομική και συλλογική ταυτότητα του ανθρώπου από το παρελθόν στο μέλλον διαμέσου της βιωματικής γνώσης της επιστήμης και της τέχνης ως εργαλεία για την κατανόηση και αποδοχή της πραγματικότητας
Συμπεράσματα Διημερίδας
16:40 17:30 Προεδρείο: Παναγιώτης Τζιώνας, Καλλιόπη Μιχαήλ - Κλεφτούρη