2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ

Σημαντικές ημερομηνίες

25 Οκτωβρίου 2013 Προθεσμία υποβολής περιλήψεων
29 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία αποδοχής περιλήψεων
31 Οκτωβρίου 2013 Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής
7-8 Νοεμβρίου 2013 Διεξαγωγή της διημερίδας

Για την καλύτερη προτετοιμασία της διοργάνωσης, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διημερίδα παρακαλούνται να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες συμμετοχής και υποβολής περίληψης ανά περίπτωση.