2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ

Οργανωτική επιτροπή

Παναγιώτης Τζιώνας Καθηγητής, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΤΕΙΘ
Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Έργου ΜΟΔΙΠ, Μέλος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ
Βαΐα Παπανικολάου Διοικητικό στέλεχος Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών ΑΤΕΙΘ
Γραμματική Γραμμένου Διοικητικό στέλεχος Υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ
Νάνσυ Ξηρογιαννοπούλου Διοικητικό στέλεχος Γραφείου ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονική επιτροπή

Παναγιώτης Τζιώνας Καθηγητής, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΤΕΙΘ
Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ανδρέας Γεωργίου Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Έργου ΜΟΔΙΠ, Μέλος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ
Χρήστος Πέτρου Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου ΑΤΕΙΘ
Δημήτριος Κλεφτούρης Καθηγητής, Μέλος Συμβουλίου ΑΤΕΙΘ
Κωνσταντίνος Διαμαντάρας Καθηγητής, Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ
Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής, Μέλος ΟΜΕΑ Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ
Νικόλαος Τσίτσης Γενικός Γραμματέας ΑΤΕΙΘ
Νικόλαος Μπάτης Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ιωάννης Θεοδωράκης Καθηγητής, Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δέσπω Λιάλιου Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΠΘ