2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ

Δηλώσεις συμμετοχής

Προθεσμία εγγραφών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.