2ο Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙΘ: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ

Υποβολή περίληψης

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων μέχρι 25 Οκτωβρίου 2013.