Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Γεώργιος Μαντάνης Photo

Θεματική Ενότητα: Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη

Τίτλος: «Καλές πρακτικές» Η εισαγωγή και εφαρμογή τους στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Θα παρουσιαστούν και θα προβληθούν παραδείγματα ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (best practices) οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στο εν λόγω Τμήμα ΤΕΙ, τα τελευταία 10 έτη από τη δημιουργία του νέου αυτού Τμήματος. Θα αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, την τεχνολογική έρευνα, τη σύνδεση με την πράξη κ τις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου κ.α.