Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Καλλιόπη Μιχαήλ - Κλεφτούρη Photo

Θεματική Ενότητα:

Τίτλος: Αρχές και Οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: ...