Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Παναγιώτης Τσακλής Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΤΕΙΘ - Φιλοσοφία και Σχεδιασμός Προγραμμάτων ΔΒΕ αποφοίτων ΑΕΙ.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: ...