Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Θεανώ Αδαμοπούλου Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση σκοπό έχει να παρουσιάσει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τις σχέσεις των μελών της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας, των μελών ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΤΕΙ και εκπροσώπων της διοίκησης του ΤΕΙ που εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης με τα στελέχη του έργου ΄΄ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Καλαμάτας΄΄ και τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ. Θα αποτιμηθούν οι στάσεις και οι απόψεις που έχουν διαμορφώσει έως τώρα όλοι οι προαναφερθέντες για τα στελέχη του έργου, τη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. και τις μέχρι τώρα διαδικασίες αξιολόγησης που έχουν υλοποιηθεί στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται αναλύθηκαν ποσοτικά και εκτιμήθηκαν ποιοτικά προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι απόψεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες αξιολόγησης για το ρόλο της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως προς τη διαμόρφωση μιας «κουλτούρας αξιολόγησης», την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες και, τέλος, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας.