Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Στέφανος Βλαχόπουλος Photo

Θεματική Ενότητα: Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τίτλος: Η αξιολόγηση στα μάτια των φοιτητών.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Βασικό συστατικό της αξιολόγησης του έργου ενός ΑΕΙ είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές. Ως ενεργά και υπεύθυνα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ως άμεσα ενδιαφερόμενοι για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης με τη βαθμολόγηση του μαθήματος, των διδασκόντων, των υποδομών, αλλά και της προσωπικής τους επένδυσης στις σπουδές. Σκοπός της εισήγησης είναι να φανερώσει πως οι φοιτητές βλέπουν τη διαδικασία της αξιολόγησης και τί (δεν) προσδοκούν από αυτήν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ΤΕΞΓΔΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου. Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας με ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές του ΤΕΞΓΔΕ Βασιλική Ποθητού και Ετεοκλή Καλλιμάνη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΞΓΔΕ και μέλος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου Στέφανο Βλαχόπουλο.