Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Δήμητρα Λυμπεροπούλου Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Τα ελληνικά πανεπιστήμια και η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση θα ασχοληθεί με την υφιστάμενη κατάσταση των Ελληνικών ΑΕΙ και τις δυνατότητες τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εκπαιδευτικής παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να μας απασχολεί σήμερα κυρίως ως οικονομικό φαινόμενο, ωστόσο έχει επιπτώσεις και στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας και συνεπώς και στα πανεπιστήμια. Συγκριτικές μελέτες για τα πανεπιστημιακά συστήματα φανερώνουν δίχως περιθώριο αμφισβήτησης ότι το περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης αλλάζει σταθερά τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης υφίστανται σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την προσαρμογή τους σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο οικονομίας και ραγδαίων μεταβαλλόμενων δημογραφικών συντελεστών. Η διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ο ανασχεδιασμός της διοικητικής διάρθρωσης του πανεπιστημίου και ο επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών στόχων αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στα μεγάλα παραδοσιακά ακαδημαϊκά ιδρύματα χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού. Και ποια είναι η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων απέναντι σ’ αυτές τις εξελίξεις, ποια η συμμετοχή τους στη διεθνή ακαδημαϊκή αγορά, πέρα από το να εξάγουν τους καλύτερους αποφοίτους τους στις ΗΠΑ και στα καλά πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης; Στην Ελλάδα, για να αποδώσουν επενδύσεις στην ανώτατη παιδεία -μια ανώτατη παιδεία που δεν θα κινείται στο επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά της παραγωγής νέας γνώσης-πρέπει πρώτα να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας.