Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Ιωάννης Καλιακάτσος Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Η σταδιοδρομία των αποφοίτων μας ως εργαλείο για την διασφάλιση ποιότητας

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η σταδιοδρομία των αποφοίτων μας ως εργαλείο για την διασφάλιση ποιότητας Καλιακάτσος Ιωάννης, Κωσταντάρας Αντώνιος, Κατσιφαράκης Εμμανουήλ, Κόκκινος Ευάγγελος Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτημα Χανίων, Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά, Email επικοινωνίας: giankal@staff.teicrete.gr Η ποιότητα των σπουδών είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα και σαφώς επηρεάζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε διασφαλίζοντας την ποιότητα σπουδών να αυξήσουμε τις πιθανότητες κατάλληλης και ικανοποιητικής απασχόλησης στο μέλλον, για τους σημερινούς φοιτητές μας. Γι’ αυτό τον σκοπό αξιοποιήσουμε την web τεχνολογία για την συμπλήρωση ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου για τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Στο ερωτηματολόγιο αυτό εκτός από τα προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνουν οι απόφοιτοί μας, συμπληρώνουν που εργάζονται, τις γνώσεις ξένων γλωσσών και τη συμβολή αυτών στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, την σχετική με την ειδικότητά τους προϋπηρεσία, τον τομέα που απασχολούνται και την δυνατότητα εξέλιξής τους. Επίσης συμπληρώνουν αν θεωρούν την ειδικότητά τους κορεσμένη, κατά πόσο οι βασικές σπουδές τους έχουν συμβάλει στη επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς και κατά πόσο ένα μεταπτυχιακό θα τους βοηθούσε στην εξέλιξή τους. Στην συνέχεια αναφέρουν αν η πρακτική άσκηση συμβάλει στην άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση, αν προτιμούν να την κάνουν τμηματικά και πόση πρέπει να είναι η διάρκεια της. Από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, φιλοδοξούμε να βελτιώνουμε συνεχώς το πρόγραμμα σπουδών μας, ώστε να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και να συναντά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης θέλουμε από τα παραπάνω δεδομένα να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το θεσμό της πρακτικής άσκησης ώστε οι φοιτητές μας να ολοκληρώνουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση αποκτώντας πρακτικές γνώσεις που θα τους χρειαστούν άμεσα. Τέλος, από αυτά τα στοιχεία, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος με τέτοιων τρόπο ώστε να είναι ελκυστικά και βιώσιμα, αλλά πρωτίστως να απευθύνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.