Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Photo

Θεματική Ενότητα: Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Το διαδίκτυο ως εργαλείο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Το παράδειγμα του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics).

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η εμπειρία της χρησιμοποίησης μίας σχεδιασμένης για το σκοπό αυτό διαδικτυακής εφαρμογής για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics). Ιδιαίτερα, αναλύονται τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείο υλοποίησης διαδικασιών συλλογής δεδομένων στο περιβάλλον ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.