Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Παναγιώτης Καραγιάννης Photo

Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Τίτλος: Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει τις εργασίες και έχει ολοκληρώσει ένα μέρος του πληροφοριακού συστήματος για τη διασφάλιση ποιότητας στο ίδρυμα. Οι διαδικασίες που ήδη έχουν ολοκληρωθεί είναι: • Ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους φοιτητές. • Ηλεκτρονική υποβολής ερευνητικού έργου και απογραφικών μαθημάτων από τους διδάσκοντες. • Βάση δεδομένων για το ερευνητικό έργο των διδασκόντων. • Βάση δεδομένων για ηλεκτρονική συμπλήρωση απογραφικών μαθημάτων. • Εξαγωγή στατιστικών και αυτοματοποίηση δημιουργίας πινάκων για τις εκθέσεις των ΟΜΕΑ. Από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα τεθούν σε λειτουργία και ηλεκτρονική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και των διοικητικών υπηρεσιών. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ και στατιστικά αποτελέσματα.