Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Εμφάνιση περίληψης

Previous Next

Αντώνης Αντωνίου Photo

Θεματική Ενότητα: Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τίτλος: Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και Ποιότητα σε Περιβάλλον Παγκοσμιοποίησης

Αρχείο Παρουσίασης

Περίληψη: «Παγκοσμιοποίηση» μια λέξη, που κυριαρχεί σήμερα αλλά που η έννοιά της ήταν ήδη γνωστή από τον 16ο αιώνα. Τι όμως σήμαινε η «Παγκοσμιοποίηση» για τον μέσο πολίτη; Τι σημαίνει σήμερα; Ποιες είναι οι φάσεις από τις οποίες πέρασε η Ανώτατη Εκπαίδευση από πότε θεωρείται προσφερόμενη υπηρεσία με τους όρους της αγοράς; Το Marketing, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε πρωταγωνιστικό ρόλο και οι διάφορες λίστες κατάταξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο νόμος 4009/2011 και τα Ανώτατα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση, σήμερα, των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας και ποια η ποιότητά της;