Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Στο συνέδριο έχουν αποδεχτεί πρόσκληση να μιλήσουν οι παρακάτω ομιλητές:

Constantin Vamvakas, PhD

University of Ghent

Faculty of Bioscience Engineering, Department of Animal Production

Ghent, Belgium

Elli Georgiadou, HND, BA, PGCert, MPhil., FBCS, CITP, MIEEE

Middlesex University

School of Engineering and Information Sciences

London, UK