Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου