Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Διαμονή

Grand Hotel Palace

Τιμή δωματίου με πρωινό ανά ημέρα (ειδική τιμή για το συνέδριο):

Deluxe δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση 70,00 €
Deluxe δωμάτιο για δίκλινη χρήση 80,00 €