Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Χώρος Διεξαγωγής

Grand Hotel Palace

Μοναστηρίου 305 - 307, 54628 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 549000

Μπορείτε να πατήσετε στο Οδηγίες Διαδρομής και να εισάγετε τη διεύθυνσή σας ώστε να βρείτε την ακριβή διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε.

Η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής:

Οδός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη

π.χ: Αρμενοπούλου 45, 52125, Θεσσαλονίκη