Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Στόχοι

Quality Assurance TableΤο συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές, διδάσκοντες, όργανα διοίκησης και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ και τοπικούς κοινωνικο-οικονομικούς φορείς.

Οι στόχοι του συνεδρίου είναι:

  • Η δημοσιότητα του έργου της ΜΟΔΙΠ
  • Ανταλλαγή εμπειριών διασφάλισης της ποιότητας με άλλα ΑΕΙ
  • Ανταλλαγή απόψεων πάνω στη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
  • Καλλιέργεια συνείδησης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
  • Προβολή του έργου του ΑΤΕΙΘ
  • Σύνδεση του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία