Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012

Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Αρχική

Quality AssuranceΗ ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνουν από κοινού συνέδριο με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης», στις 29-30 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

  • Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση
  • Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ
  • Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Απευθύνουμε πρόσκληση στις ακαδημαϊκές κοινότητες των ΑΕΙ να μετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτυχία του. Στο συνέδριο έχουν επίσης προσκληθεί συνάδελφοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σημαντική γνώση στη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας

Ateith logo Pamak logo