ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  • Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Βελτίωση θεσμών και διαμόρφωση κατευθύνσεων.
  • Ενίσχυση του Ιδρύματος στην επίτευξη της αποστολής του.
  • Συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.

Διασφαλίζουμε την Ποιότητα της Εκπαίδευσης με χρήση αξιόπιστων δεικτών και τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη συνεχή αναβάθμιση και καταξίωση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Τελευταία Νέα

Ενημερωτική Ημερίδα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

04-12-2015

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στ...

Ενημερωτική Ημερίδα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

04-12-2015

Επισυνάπτεται το αρχείο με την παρουσίαση της ημερίδας του Γραφείου Ποιότητας στ...

Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για το ΔΠ

06-11-2015

Στις 5/11/2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ, πραγματοποιήθηκε...

2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

04-11-2015

Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π. με θέμα : Εξωτερ...

2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π.

04-11-2015

Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ για Ε.Π. με θέμα: Εξωτερι...

Μήνυμα Προέδρου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Τζιώνας Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του Γραφείου Ποιότητας που έχει δημιουργηθεί μέσω της Πράξης "Ανάπτυξη των υπηρεσιών της ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", το οποίο αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μετά τη λήξη της Πράξης η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Γραφείου θα προέρχεται από πόρους του Ιδρύματος.

Αποστολή του Γραφείου Ποιότητας είναι η υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Στόχος του Γραφείου είναι η μελέτη, προσαρμογή και εφαρμογή του συστήματος αναφοράς που διαμόρφωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Μακροχρόνιος στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος δεικτών που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητάς τους.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας

Στατιστικά Στοιχεία

168.800 Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων

1.207 Απογραφικά διδασκόντων

17 Απογραφικά γραμματειών

1.191 Ερωτηματολόγια αποφοίτων

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Εσωτερική Αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜΕΑ της Ακαδημαϊκής Μονάδας και προϋποθέτει τη σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων... Περισσότερα

Εσωτερικές Εκθέσεις της ΜΟΔΙΠ

Η Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Προϋποθέτει την ανά διετία σύνταξη από τη ΜΟΔΙΠ εσωτερικών εκθέσεων για ... Περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση

Σε προσυμφωνημένο χρόνο που ορίζεται από κοινού από την ΑΔΙΠ, τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα, η Επιτροπή... Περισσότερα

Εκθέσεις Απορρόφησης Αποφοίτων

Το Γραφείο Ποιότητας εκπονεί κάθε χρόνο έρευνα σχετικά με την απορρόφηση των αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από την αγορά εργασίας καθώς και της καταγραφής των... Περισσότερα

Επικοινωνία
  • Γραφείο Ποιότητας
  • (30) 2310 013076 | (30) 2310 013077
  • modip@teithe.gr