Προσωπικό

Προσωπικό

Αυτήν τη στιγμή το προσωπικό του Γραφείου Ποιότητας απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Άννα Σγουροπούλου

Διοικητικός

(+30) 2310 013076 modip@teithe.gr

Η Σγουροπούλου Άννα είναι Μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος του ΑΤΕΙΘ, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενώ επίσης έχει και πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Σπύρος Κανέλλης

Διοικητικός

(+30) 2310 013077 modip@teithe.gr

Ο Κανέλλης Σπύρος είναι Μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος του ΑΤΕΙΘ, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού. Είναι πτυχιούχος ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης της Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων του Τμήματος Λογιστικής. Εργάζεται στο ΑΤΕΙΘ από το 1986 έως σήμερα.